2/14/09

Menara Kudus-Menara MAJT

Dhuhur-Ashar di Masjid Menara,
Maghrib-Isya di Masjid Kudus (dekat rumah pa Iskandar),
Malam tidur2an di pelataran Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)
Jumatan di Masjid Agung Demak,
Maghrib-Isya di Masjid Agung Baiturahman, Semarang
Lalu ke Kendal...

Menjelajah Indonesia

No comments:

Post a Comment