6/10/12

Bloknot

Blog, twitter, facebook, syarat akan muatan pencitraan. Makin banyak pengikut, makin pencitraan. Enak nulis di kertas bloknot, bebas pencitraan.

No comments:

Post a Comment