8/24/08

The Last Samurai

Saya terkejut kita mengetahui kalau ternyata ATS itu artinya 'melayani'

No comments:

Post a Comment