4/27/10

Keep Right

The Power of  Ngeyel
Buku tentang bagaimana membuat ruang pasar yang irrelevan

Berat juga melawan arus, tolong dibantu ya...
Dua KA Berlawanan arus
Slogan Owabong : Melawan Arus
Tetaplah menjadi An Extraordinary ki!

No comments:

Post a Comment