10/1/09

Al Quran Puncak Selera Sastra

"Sungguh, tidak akan ada orang yang mampu mengenalnya, kecuali mereka yang tenggelam di dalamnya".
(Sayyid Quthb).


Bacalah ayat Al-Qur'an sekali, pasti anda akan temukan sebuah makna. Bacalah ayat itu kedua kali,pasti akan anda temukan makna baru. Bacalah ayat itu ketiga kali... keempat kali... kelima kali dan seterusnya, pasti ada berjuta makna yang akan merasuk ke ruang pikiran anda. Ia akan mewarnai hati dan jiwa anda. Dan anda akan menjadi manusia yang paling bahagia. Jika anda berjiwa sastra, dialah samudera sastra yang sesungguhnya bagi anda. Maka, timbalah keagungan sastranya. Itulah makna yang tersirat dalam kata-kata emas As-Syahid Sayyid Quthb dalam mukaddimah tafsirnya Fi Dzildlil Quran (Di Bawah Naungan Al-Qur'an). Dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, "La Ya'rifuha Illa Man Dzaqaha"


Ada sejuta keindahan di dalamnya. Ada lautan kebahagiaan bagi yang membacanya. Di depan dan di belakangnya, tidak ada kedustaan, semua yang tertuang hanyalah kebenaran. Barangsiapa yang berhukum dengannya, maka ia akan mendapatkan keadilan. Dan barangsiapa yang berpaling darinya, ia akan
merasakan kehinaan


Anda harus mengenalnya, sebab ia tidak hanya untuk seorang. Ia untuk seluruh alam.Anda harus membacanya...sebab anda dituntut cinta terhadapnya. Anda perlu membacanya, sebab anda
akan merasakan puncak keindahannya,

Pengarang buku ini :  Azzah Zain Al-Hasany

No comments:

Post a Comment