6/3/09

Denting Piano


Menyenandungkan lagu itu, jadi teringat masa-masa di GMC 25 semasa SMA dulu. Sebuah alasan yang membantah ketidakbahagiaan saya hari ini.

Disamping alasan lain, seorang bapak tua, agak tuna rungu, berjalan bungkuk, berjualan wedang jahe di stasiun Purwokerto saja mengajak bercakap2 saya dengan bahagianya. Saya kurang apa dari bapak tua itu?

Kurang syukur...!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment